Mushroom Brain Coffee Mix

Добре дошли на нашия уебсайт, който е посветен на марките на Ирис Уеб ЕООД (www.shroomzup.com).

Условията на използване и Политиката за бисквитки („Правила“), регулират използването на Уебсайта от Ваша страна.
Ако продължите да използвате и разглеждате нашия Уебсайт, Вие се съгласявате да спазвате и да сте обвързани с Правилата. Ако не желаете да се съгласите с нашите Правила, можете да не използвате Уебсайта.

Приложимост
Тези Правила са приложими за всички посещения и всички случаи на използване на този Уебсайт на Ирис Уеб ЕООД, ЕИК 203056328, със седалище и адрес на управление: София, бул. Симеоновско шосе 33, етаж 2, офис 2, както и за всяка информация, препоръки и/или услуги, предоставени Ви чрез и/или публикувани на този Уебсайт.

С използването на този Уебсайт Вие се съгласявате с приложимостта на тези Условия. Възможно е с времето тези Правила да подлежат на промяна. Такива промени могат да влязат в сила веднага след оповестяването им. Съветът ни към всички посетители е редовно да проверяват Правилата за възможни промени.

Достъп до Уебсайта
Този Уебсайт има за цел да информира потребителите относно Ирис Уеб ЕООД и неговите продукти и услуги, а не предоставя съвети и/или указания. Ирис Уеб ЕООД не носи никаква отговорност за вреди и/или загуби, включително, без ограничение, косвени или последващи вреди и/или пропуснати ползи, произтекли от използването (или невъзможността да се използва) този Уебсайт, в това число и вреди, нанесени от компютърни вируси, загуба на данни, некоректност или непълнота на информацията, освен в случаите, когато тази информация произтича от виновно поведение или груба небрежност от страна на Ирис Уеб ЕООД.

Ирис Уеб ЕООД не носи отговорност за вреди, които може да са възникнали от употребата на електронни средства за комуникация, включващи, но не само, вреди, нанесени поради неуспех или забавяне в доставката на електронна комуникация, прекъсване или манипулиране на електронната комуникация от трети страни или от компютърни програми, използвани в електронната комуникация, както и поради предаване на вируси.
Както ние, така и други трети страни не предоставяме пълна гаранция, сигурни или подразбиращи се материали, относно надеждността, верността, навременността или пригодността на информацията, предлагана на този Уебсайт за каквито и да е цели. Вие се съгласявате, че тези материали могат в съдържанието си да имат неточности или грешки, а ние изрично изключваме отговорност за подобни неточности и грешки в максимална степен, която е разрешена от закона.
Изборът за използването на каквато и да е било информация или материали на този Уебсайт е изцяло на Ваш личен риск, за което ние не сме подведени под отговорност. Вие носите отговорност, спрямо Вашата лична мотивация да използвате продуктите или услугите, достъпни чрез този Уебсайт.

Понякога този Уебсайт може да Ви пренасочва към връзки с други уебсайтове. Всичко това е за Ваше удобство, за да получите добавена стойност от посещението си на този Уебсайт. Тези връзки не гарантират, че одобряваме уебсайта/ите. Ирис Уеб ЕООД не носи отговорност за съдържанието на свързания уебсайт/и.

При необходимост, имаме право да ограничаваме достъпа до определени функционалности или секции в Уебсайта или до Уебсайта като цяло.

Авторско право
Цялото съдържание на Уебсайта, неговите характеристики и функции (включващи цялата информация, софтуер, текст, показване и изображения, видео или аудио, дизайн, шрифтове, оформление) са притежание на Ирис Уеб ЕООД, а нейните лицензодатели или други доставчици на подобни материали са защитени по силата на Закона за авторско право и сродните му права, Закона марките и географските означения, Закона за промишления дизайн, Закона за патентите и регистрацията на полезни модели, Търговския закон и други приложими нормативни актове за защита на интелектуална собственост, сред които търговски марки, патенти, търговска тайна и права на собственост. Всички права са запазени.
Запазвате правото си да използвате Уебсайта само за целите, посочени в тези Правила. Нямате право да копирате съдържание от Уебсайта за търговски цели. Нямате право да използвате никоя част от информацията на нашия Уебсайт за други цели, включващи разпространяване или изполване на данните в търговската мрежа, без да сте поискали и получили изрично писмено разрешение от нас.

Обезщетение
При нарушаване на настоящите посочени Правила, Вие носите пълна отговорност за действията си и потенциалните вреди, които Ирис Уеб ЕООД може да понесе и се задължавате да обезщетите Ирис Уеб ЕООД за всякакви действия, искове и отговорности, произтичащи от или свъразни с нарушаването на тези Правила от Ваша страна или каквато и да е, но свързана с незаконно използване на Уебсайта.

Други условия
Тези Правила се ръководят от законите на Република България. Всеки спор, произтичащ от или във връзка с използването на Уебсайта, ще бъде решен от съдилищата в Република България съобразно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

КОНТАКТ С НАС
Ако срещате трудности с нашия Уебсайт partydrinksbg.com или желаете да споделите свои коментари по него, можете да се свържете с нас:
Телефон: +359 894 386 202
Email:   office@shroomzup.com

Вашето съгласие за предоставяне и обработка на лични данни и отказ
С приемането на „Бисквитките“, престоят в нашия сайт, както и когато направите поръчка при нас, Вие ни предоставяте Вашите лични данни доброволно.

Ние ще използваме тази информация само, за да обработим и да Ви доставим поръчаните продукти.
Ако желаем да Ви изпращаме информационни съобщения за промоции и нови продукти, ще Ви попитаме специално за това и ще Ви изпращаме само, ако сте се съгласили.

Можете да се откажете от обработката и съхраняването на Вашите лични данни – „право да бъдете забравен/а“, по всяко време, като ни пишете на office@shroomzup.com и посочите ясно основание за искането си, на база на директивата.

Важно е да Ви обърнем внимание, че Регламентът предвижда ситуации, в които администраторът на лични данни – т.е. ние, има възможност да откаже да изтрие данните, а именно когато обработването на конкретните данни е с цел.
„Правото да бъдеш забравен” не е абсолютно право. Може да се възползва от това си право единствено при наличие на конкретно основание.

Съгласно Закона за счетоводството счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, каквито са фактурите, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за когото се отнасят.
По тази причина ние ще трябва да запазим данните за Вашите поръчки, които са „обект на сделка и договор от разстояние“.

Съхраняване и обработване на лични данни
Вашите лични данните, които събираме с цел реализиране на продажба и предоставяне на желаните от Вас продукти, съхраняваме на сървъри в рамките на Европейското икономическо пространство.

1. Личните данни, които обработваме са следните:
• имена, адрес, e-mail адрес, IP адрес и телефонен номер
• информация за поръчките и начините на плащане
• история на поръчките, ако имате профил
• лични данни, свързани с Вашите „Бисквитки”

2. Използваме Вашите лични данни:
• при обработката на поръчките
• за да Ви изпратим известия за доставка или при възникване на проблеми с доставката на поръчания от Вас продукт
• за да Ви идентифицираме и да потвърдят адреса Ви пред външни партньори с цел доставка
• история на плащанията
• при връщане на продукти
• при завеждане на жалби, рекламации и въпроси по гаранционни условия.
• за да създадем и управляваме Вашия личен профил
• за да Ви предоставим историята и всички подробности за поръчките Ви
• за да запазите артикулите в кошницата си за пазаруване
• за да имате възможност да напишете ревю или да оцените продуктите, които сте закупили от нас
• за да Ви изпращаме специални предложения, информационни проучвания и покани чрез електронна поща, текстови съобщения, телефонни разговори и обикновена поща, но само след като изрично сте пожелали това

Достъп до Вашите данни
Вашите данни са достояние в рамките на нашата фирма, официално регистрирана като оператор на лични данни и на наши партньори – трети страни, с които работим за прякото извършване на дейността ни, като например:
• Интерактив Шеър-М ООД – автор на онлайн платформата на нашия магазин
• Куриерска фирма, надлежно посочена в магазина, за извършване на доставка на закупените от Вас продукти
• За оптимизиране на нашия уебсайт използваме агенции и инструменти за анализ и оценка на продукта.
Те също имат личен ангажимент, според директивата и законите, да Ви информират как обработват Вашите лични данни.

Вашите права
• Да поискате информация по всяко време относно личните Ви данни, които съхраняваме и ние ще Ви ги предоставим.
• Да коригирате Вашите лични данни по всяко време, чрез самостоятелен достъп до създадения от Вас личен профил или да поискате ние да го направим.
• Да изтриете лични данни. Ние имаме ангажимент да информираме всички трети страни, които имат достъп до Вашите лични данни също да ги изтрият.
• Да откажете чрез отметката в сайта за това или възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, както и анализа на Вашите данни за целите на директния маркетинг.
• Да подадете жалба към Комисия за защита на личните данни, ако прецените, че по някакъв начин сме съхранили или управлявали неправилно Вашите лични данни.